miercuri, 14 martie 2012

Ce este marxismul

Marx şi Engels au preluat critic ceea ce era valoros în gîndirea filozofica, economică şi social-politică anterioară şi contemporană lor şi au creat o concepţie nouă care a revoluţionat gîndirea. Fundamentul filozofic al marxismului în ansamblul său, al teoriei sale economice şi al celei politice (socialismul ştiinţific) este materialismul dialectic şi istoric.
Principalele părţi componenete ale marxismului sînt: filozofia marxistă, economia politică marxistă şi teoria socialismului ştiinţific.
Îmbinînd în mod armonios obiectivitatea cu partinitatea, spiritul ştiinţific cu cel revoluţionar, marxismul constituie ideologia partidelor comuniste şi muncitoreşti. Lenin şi alţi militanţi de seamă ai mişcării muncitoreşti au continuat opera lui Marx şi Engels, dezvoltînd-o creator, în noi condiţii istorice. 
Teorie deschisă, aflată în continuă devenire, marxismul se dezvoltă şi se îmbogăţeşte permanent - în raport cu schimbările ce se produc în viaţa social-economică, în practica revoluţionară, în cunoaşterea universală.