miercuri, 14 martie 2012

Particula lui Dumnezeu

Particula lui Dumnezeu (D-zeu) este o denumire inventată de mass media foarte bine cunoscută printre public, marea audiență. Titlul este, în general, neplăcut de oamenii de știință considerând-ul ca fiind o hiperbolă creată de mass media și care induce în eroare cititori, respectiv telespectatori.

Ce este defapt Particula lui Dumnezeu?

Particula lui Dumnezeu nu este altceva decât bosonul Higgs, adevărata denumire acceptată de comunitate științifică.

Bosonul Higgs este în teorie, iar o dată descoperit practic, răspunsul la întrebarea: De ce un corp are masă?

Se estimează ca până la sfârșitul anului 2012, oamenii de știință de la CERN care folosesc acceleratorul de particule să oferă un răspuns la această întrebare.
Peter Higgs

Mai multe despre particula Higgs

Bosonul Higgs, numit așa după fizicianul scoțian Peter Higgs și supranumit „particula lui Dumnezeu”, este o particulă elementară ipotetică din familia bosonilor, care se crede că face parte din mecanismul care conferă masă celorlalte particule elementare. Căutarea unei dovezi a existenței sale a început acum mai mult de 4 decenii. În prezent (2011) particula este căutată cu ajutorul acceleratoarelor de particule, în special cu acceleratorul LHC de lângă Geneva, Elveția.

Bosonul Higgs, dacă ar exista, ar putea fi să rezulte de la coliziunea a 2 protoni de înaltă energie, dar ar avea o viață foarte scurtă, după care se dezintegrează în alte particule – încă un motiv de ce existența sa este greu de dovedit.

La 13 decembrie 2011 oamenii de știință de la institutul CERN din Geneva, printre care de ex. fiziciana Fabiola Gianotti, au anunțat că au găsit noi dovezi în sprijinul ipotezei că bosonului Higgs există. Printre altele ei au afirmat că dovedirea definitivă a existența sale va mai dura probabil până sfârșitul anului 2012 – deci în viitorul foarte apropiat.